ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) / Vásárlási információk

Vásárlási információk

Webáruházunkban vásárlás kizárólag interneten keresztül a www.nyomtass-olcson.hu webcímen lehetséges. A nyomtass-olcson.hu címen való megrendeléssel a jelen dokumentumban leírt feltételeknek megfelelően vásárlási szerződés jön létre a TRS AG Kft. és a megrendelést leadó (továbbiakban “megrendelő”) között. Webáruházunkban regisztrációval, és regisztráció nélkül is vásárolhat, amennyiben elfogadja a vásárlási feltételeket.

A felek között létrejött szerződés nyelve magyar.
A létrejött szerződéseket a TRS AG Kft. nem iktatja, később sem teszi papíron elérhetővé.


A webáruházban feltűntetett árak nem minősülnek közvetlen ajánlattételnek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

A megrendelés véglegesítése fizetési kötelezettséget von maga után, melyet a vevő jelen ÁSZF elolvasásával kifejezetten tudomásul vesz. A megrendelés akkor lép életbe, amikor a rendelést telefonon, vagy e-mailben visszaigazoltuk.

 

Szállítási információk

Szállítási információinkat a láblécben, és a webáruházon belül a jobb oldalon található “Szállítási információk” menüpontra kattintva érheti el. Szállítási információinkat ide kattintva is elérheti.

Webáruház használata

A webáruházban a regisztrációnál, illetve a rendelésnél kért adatokat a felhasználó köteles a valóságnak megfelelően megadni. A hibás kitöltésből eredő károkért felelősséget nem vállalunk.
A webáruház használatához részletes információkat a láblécben, és a webáruházon belül a jobb oldalon található “Webshop használata” menüpontra kattintva érheti el. A webáruház használatához a segítséget ide kattintva is elérheti.

Fizetési lehetőségek

Webáruházunkban az alábbi módon fizethet:

 • Utánvéttel
 • Előreutalással

A fizetési lehetőségekről, és díjairól a szállítási információk menüpontban kaphat bővebb tájékoztatást.

Proforma számlát nem minden esetben, csak külön kérésre küldünk. Ebben az esetben kérjük írja a Megjegyzés rovatba rendelés leadásakor. A számlát a megrendelés mellé természetesen a futár szolgálattal küldjük mellékelten.

Amennyiben az előre utalást választotta, a rendelését a végösszeg beérkezését követően tudjuk indítani a megrendelését, vagy az átutalási bizonylat megküldését követően az info@nyomtass-olcson.hu e-mail címre. Köszönjük megértését.

A webáruház tulajdonosa:

Cégnév: Profil-Copy 2002 Kft.
Székhely/Telephely: 3531 Miskolc, Kiss Ernő utca 35/A
Adószám: 12933086-2-05
Cégjegyzékszám: Cg.05 09 009966
Nyilvántartásba vevő hatóság: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság - Cégbíróság

Telefonszám: (46) 382-044 | Fax: (46) 505-332
E-mail cím: info@nyomtass-olcson.hu

A webáruház technikai üzemeltetője:

Cégnév: TRS AG Kft.
Székhely/Telephely: 3521 Miskolc, Harang utca 13.
Adószám: 23350485-2-05
Cégjegyzékszám: Cg.05 09 021796
Nyilvántartásba vevő hatóság: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság - Cégbíróság

Webshop tárhely tulajdonosa és üzemeltetője:
Cégnév: Profil-Copy 2002 Kft.
Székhely/Telephely: 3531 Miskolc, Kiss Ernő utca 35/A
Adószám: 12933086-2-05
Cégjegyzékszám: Cg.05 09 009966

További információért, esetleges panaszaival keressen fel minket elérhetőségeinken.

Elállási jog

Elállási jogával élhet a 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet a távollevők között kötött szerződésekről, 4.§ és 5 § szerint.

 • A fogyasztót indoklás nélküli elállási jog illeti meg
 • Az elállási jog a termék átvételét követő 14 napon belül gyakorolható.
 • A fogyasztó írásbeli elállása esetén elegendő, ha nyilatkozatát az elállási határidőn belül elküldi.
 • Elállási szándékáról e-mailben, telefonon, vagy ajánlott postai levélben is értesíthet minket.
 • Vállalkozásunk a fogyasztó által kifizetett összeget 14 napon belül fizeti vissza, a fogyasztó egyedül az áru visszaküldésének költségeit viseli.
 • Webáruházunkban nem árulunk az elállási jogon kívül eső termékeket, így minden webáruházunkban vásárolt termékre érvényesítheti elállási jogát.

A webshopból történő vásárlásnál a 14 napos elállási jogra vonatkozó rendelkezéseket a 45/2014 (II.26.) Kormány rendelet tartalmazza, ami előírja, hogy e többlet jogosultság csak a fogyasztókat illeti meg. A fogyasztó fogalmát az új Ptk. a következőképpen határozza meg: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. A 14 napos elállási joggal, tehát csak a magánszemélyek élhetnek, az egyéni vállalkozók, társas vállalkozások nem!

1. Általános tudnivalók

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.nyomtass-olcson.hu weboldalon keresztül történik, és amely szolgáltatás az előzőekben meghatározott Felek között jön létre. A www.nyomtass-olcson.hu oldalon történő vásárlást a 2014. március 15. napját követő vásárlások esetében, az e napon hatályba lépett új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, Hatodik Könyv, Kötelmi Jog 6:5. §, 6:7.§, valamint „Az elektronikus úton történő szerződések különös szabályai” fejezete 6:82. § - 6:85. §-ai; illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), illetve 2014. június 12. napjáig - az addig megkötött szerződések esetében - a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet szabályozza. A 2014. június 13. napjától megkötött szerződésekre, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet előírásait alkalmazzuk.

1.2. A www.nyomtass-olcson.hu oldalon keresztül történő vásárlás elektronikus úton (pl. webáruházunkban vagy elektronikus levélben, magyar nyelven) leadott megrendeléssel lehetséges. A személyesen, üzleteinkben történő vásárlás nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek, így nem tartozik jelen ÁSZF hatálya alá.

1.3. A www.nyomtass-olcson.hu weboldalon keresztül bárki vásárolhat, amennyiben elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. (A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 4. § 2. pontja szerint fogyasztónak csak természetes személy minősülhet. Nem vonatkozik ez a szabály a békéltető testületi eljárás kezdeményezési lehetőségre.)

1.4. A megrendelés - Vállalkozástól küldött visszaigazolással - interneten, írásban, magyar nyelven kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, amelyet iktatunk, és úgy kerül archiválásra, hogy utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

2. Regisztráció

2.1. A www.nyomtass-olcson.hu oldalon vásárlásához nem szükséges regisztráció, azonban visszatérő vásárlóknak a regisztráció megkönnyíti a vásárlást, illetve lehetővé teszi a rendelés státuszainak nyomon követését.

2.2. A Vállalkozást az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Vállalkozást nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél jelszava illetéktelenek számára bármely ̶ nem a Vállalkozásnak felróható ̶ okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására, bejelentkezés után, a Adatmódosítás menüpontban van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálati telefonszámokon, vagy központi e-mail címünkön van lehetőség.

3. Megrendelés

3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, vagy a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha termékeinkkel kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely forintban értendő . A csomagolás és kiszállítás (fuvardíj, postaköltség) költségeiről a 4.1. pont alatt adunk tájékoztatást.

3.3. Amennyiben a www.nyomtass-olcson.hu oldalon szereplő termékek áráról kiderül, hogy helytelen, tekintettel hogy a gyártó a piaci és árfolyamváltozásokra való ingadozás miatt nem tudja garantálni a termék árstabilitását, a TRS AG Kft. jogosult a szerződéstől esetleges törvényes jogának sérelme nélkül elállni.

Az elállást a TRS AG Kft. köteles azt követően írásos és/vagy telefonos megkeresés formájában haladéktalanul nyilatkozatában közölni, hogy az elállás oka tudomására jutott.

3.4. A nyomtass-olcson.hu a megrendelés megérkezését követően a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolja. A szerződés a Felek között a visszaigazolással (lásd 1.4. pontot) jön létre. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül az Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Vállalkozás ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3.5 A Vállalkozást az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, felelősség nem terheli.

3.6. A rendelések feldolgozása, a vevőszolgálati feladatok végzése munkanapokon, hétfőtől-csütörtökig 8:00-16.30 óráig, pénteken 8:00-15:00 történik. Az ezt követően, szombaton és vasárnap illetve munkaszüneti napokon beérkezett megrendelések feldolgozása és postára adása a következő munkanapon kezdődik meg.

4. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. A rendelések kiszállítási díját honlapunk automatikusan számítja, így Ön mindig pontosan tudja, mennyit kell fizetnie a rendelt áruért. Aktuális kiszállítási díjaink a következő táblázatban foglaltak szerint alakulnak.

Kiszállítás futárszolgálattal ELŐRE UTALÁS ESETÉN:

TÖMEG

ÉRTÉK

 

0-40.000 Ft

nettó 40.000 Ft felett

0-40 Kg

bruttó 990 Ft

INGYENES

 

Kiszállítás futárszolgálattal UTÁNVÉT ESETÉN:

TÖMEG

ÉRTÉK

 

0-40.000 Ft

nettó 40.000 Ft felett

0-40 Kg

bruttó 1270 Ft

INGYENES

Futárszolgálati Partnerünk a trans-o-flex Hungary Kft.

A szállítási díj változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a www.nyomtass-olcson.hu weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

 4.2. A megrendelt terméket - magánszemélyeknek Miskolcon belül díjmentesen házhozszállítjuk a megrendelt termék(ek)et. Közületi ügyfeleknek, vállalkozásoknak a szállítási költségek a házhozszállítási díjak díjszabása szerint mérvadóak, abból az okból kifolyólag, mert személyes átvételre jelenlegi jogszabályok alkalmazása miatt nincs lehetőség csak közületi ügyfelek számára!

5. Elállás joga, módja, következményei

5.1. A leadott és visszaigazolt rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a 17/1999. (II.5). Korm. rendelet tartalmazta a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) hatálybalépéséig. A 2014. június 13. napja után kötött szerződésekre már ennek szabályai vonatkoznak.

5.2. A Korm. rendelet értelmében a Fogyasztó indokolás nélkül gyakorolhatja elállási jogát - fő szabályként - a termék átvételétől számított 14 napon belül.

5.2.1. A Fogyasztót a 14 napon belüli indokolás nélkül megillető elállási és felmondási jog alóli kivételeket a Korm. rendelet 14. pontja részletezi.

Ezek közül külön is kiemeli a Vállalkozás, hogy nem illeti meg az ilyen elállási jog a Fogyasztót

 • olyan termék tekintetében, amelynek ára a vállalkozás által nem befolyásolható,
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

5.3. A szerződéstől való elállást nyilatkozattal kell bejelenteni. A bejelentést a Vállalkozás Ügyfélszolgálatán írásban kell megtenni (postai úton: 3531 Miskolc, Kiss Ernő 15-2 -es címen.; vagy e-mailben: info@nyomtass-olcson.hu). A telefonon tett bejelentést a Vállalkozás elállásként/felmondásként nem rögzíti.

Az elállási nyilatkozatot a Fogyasztó (1) az ÁSZF 1. számú mellékletében található elállási nyilatkozat kitöltésével és a Vállalkozáshoz való eljuttatásával, vagy (2) saját megfogalmazású elállási nyilatkozatban gyakorolhatja. A jog gyakorlása határidőben történik, ha a nyilatkozatot a 14 napos határidő lejárta előtt elküldték. A nyilatkozat 14 napon belüli elküldését a Fogyasztónak kell igazolnia.

5.3.1 A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése írja elő, hogy ha a szerződés megkötését megelőzően a Vállalkozás nem ad tájékoztatást az indokolás nélküli felmondás lehetőségéről, határidejéről, feltételeiről, illetve a nyilatkozat-mintáról – úgy az indokolás nélküli felmondás lehetősége 12 hónappal meghosszabbodik. Ha e 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, akkor a felmondásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le.

A Vállalkozás a szerződés előtti tájékoztatási kötelezettségének jelen ÁSZF 5.2., 5.2.1., 5.3., pontjaiban, valamint az ÁSZF mellékletében, illetve a megrendelés visszaigazolásakor tesz eleget.

5.4. A termék átvételi időpontja: házhozszállítás esetében a futártól való átvételtől számítandó. Ezek a bolti blokkal/számlával, ill. a futártól, illetve az átvételi pontnál kapott nyugtával, bizonylattal bizonyíthatóak.

5.5. A Fogyasztó a 14 napon belüli elállás esetében a sértetlen terméket a számlával/nyugtával vagy annak másolatával, saját költségén küldje, vagy személyesen szolgáltassa vissza a Vállalkozás Ügyfélszolgálata címére (3531 Miskolc, Kiss Ernő utca 15-2.).

5.5.1. A Fogyasztó a terméket, az elállás közlését követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül köteles visszaküldeni, vagy átadni. Ennek közvetlen költsége a Fogyasztót terheli.

5.5.2. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére a Vállalkozásnak nincs lehetősége.

5.5.3.. Abban az esetben, ha a terméket a Fogyasztó használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen visszajuttatni, ezáltal az eredeti állapot nem állítható helyre, akkor a Vállalkozás érvényesítheti az ebből eredő kárának megtérítését. A Fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

5.5.4. A Vállalkozás követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését is.

5.5.5. A Vállalkozás legkésőbb, az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül téríti vissza a Vásárló által megfizetett teljes összeget (beleértve ebbe a 4.1. pont alatti költséget is), a Vásárló által igénybevett fizetési móddal megegyező módon. A Vállalkozás a visszatérítendő összeget mindaddig visszatarthatja, ameddig a Fogyasztó a terméket nem szolgáltatta vissza, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

6. Jótállás, szavatosság

6.1. A 2014. március 14. napjáig megvásárolt termékek jótállására és a szavatosságára a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben [Ptk.] foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók [248. §, 305. § - 311/A. §].

6.2. A 2014. március 15. napjától megkötött szerződések esetében a termékek jótállásával, kellék-, vagy termékszavatosságával összefüggésben a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) rendelkezései szerint kell eljárni [Jótállás: 6:171. § - 6:173. §, kártérítési igény: 6:174. §; Hibás teljesítés: 6:157. § - 158. §, 177. § - 178. §; Kellékszavatosság: 6:159. § - 6:167. §; Termékszavatosság: 6:168. § - 6:170. §].

7. Egyebek

7.1. A Vállalkozás az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Vállalkozás az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Vállalkozás alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el (pl. futárszolgálat). A Vállalkozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

7.2. A Vállalkozás bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

7.3. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság, illetve a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. Ezt megelőzően a fogyasztóvédelemről szóló jogszabályok alapján a Fogyasztó a panaszát előterjesztheti a lakhelye szerinti illetékes megyei, vagy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület, 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.  címén és az illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségnél.